פרויקטים

אלוני חץ - מגדל אטריום קומה 40

אפריקה ישראל - משרדים